English Animation Magazines

= New = Sale
  Title Catalog# Price Description
  Animag #11 & 12   $5 ea  
  Animag 2, #2   $5.95  
  Anime Invasion #1 & 2   $4.99 ea  
  Animefantastique Spring 1998   $5.95  
  Animenominous #2, 3 & 4   $3.75 ea  
  Animerica: v 1 #2, 4, 5, 7 - 10   $4.95 ea  
  v 2 #1 - 3 & 5   $4.95 ea  
  v 3 #1, 3, 4, 6   $4.95 ea  
  v 4 #1 - 7, 11   $4.95 ea  
  ...............v 5 #11 & 12   $4.95 ea  
  ...............v 6 #1, 3 - 6, 9, 10, 12   $4.95 ea  
  ...............v 7 #2, 3, 4, 6, 7, 10 - 12   $4.95 ea  
  ...............v 8 #1, 3, 5 - 9, 11   $4.95 2000
  ...............v 9 # 1, 3, 6, 12   $4.95 2001
  ...............v 10 #1 - 12   $4.95 ea 2002
  ...............v 11 #1- 10   $4.95 ea 2003
  ...............v 12 #1   $4.95 2004
  Anime UK #5, 8 - 10, 12 - 15   $5.75 ea  
  Anime FX (UK) new series #4, 6   $4.25 ea  
  ...............#8, 10, 11, 12   $4.5 ea  
  fanime #2 (AD Vision magazine)   $2.95 ea  
  Chibi-pop Manga v 2 #2, 3   $3.95  
  Jamm! #6   $5.95  
  Manga Max #1, 2, 8, 9, 11, 12, 14, 19   $5.99  
  Manga Newswatch # 4,5,7   $1.95 ea  
  #8   $2.95  
  Mangajin #7 - 10, 17 - 19, 37, 45 - 48   $3.95 ea English guide to learning Japanese through manga.
  ...............#49, 51 - 61, 63 - 70   $5.5 ea  
  Mangazine #17 - 30, 33 - 35, 37 - 40   $1.95 ea  
  Mecha Press #1, 4, 5, 6   $4.95 ea  
  ...............#8 - 13, 15   $5.95 ea  
  NewType USA 2003 v 3, 7-11   $9.95 ea  
  NewType USA 03/04   $9.95  
  Poster-zine #1, AKIRA   $3.95 Unfolds to a 22" x 34" poster, includes bio info on Otomo
  Protoculture Addicts #16 - 21   $2.95 ea  
  #22 - 23   $3.95 ea  
  #26, 27, 35, 36, 38, 40, 42, 47 - 58, 60 - 79   $4.95 ea  
  X1 Special   $4.95  
  Super Manga Blast #8 - 11, 20 - 23   $4.99  
  V-Max #1, 2, 3, 4 & 5   $2.95 ea  
  V-Max #7, 8 & v 2 #1 - 8   $4.5 ea  
  Wizard #61 Ghost in the Shell feature   $4.5